Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Popularne rodzaje franczyzy w Polsce

Franczyza jest to system sprzedaży towarów, usług bądź technologii, który polega na współpracy przedsiębiorstw od siebie niezależnych prawnie i finansowo. Istotą w tym przypadku jest udzielanie przez franczyzodawcę prawa do legitymowania się jego marką, w zamian za obowiązek prowadzenia działalności zgodnie z szczegółowymi wytycznymi. Sam podział systemów franczyzowych różni się wielorako, a wszystko zależy na jakiej zasadzie oba podmioty gospodarcze chcą zarówno prowadzić działalność oraz ją odbierać. Sprawdź, jakie są najpopularniejsze franczyzy w Polsce - sprawdź raport 30 najpopularniejszych franczyz i dowiedz się więcej.

Franczyza usługowa

Ten rodzaj franczyzy, charakteryzuje się przekazaniem przez franczyzodawcę pełnego prawa do korzystania ze znaków marki, produktów oraz dostępu do procedur wykonywanych usług wraz z niezbędnym oprogramowaniem technologicznym. Dodatkowo jest również szczegółowo ustalany sposób w jaki usługa ma zostać wykonana, wraz z niezbędnym wsparciem odnośnie założenia punktu i wyszkolenia pracowników. Dziedzinami gospodarczymi, które w największym stopniu wykorzystują tą formę franczyzy są:

  • ośrodki edukacyjne
  • branża nieruchomości
  • hotele i gastronomia
  • salony kosmetyczne i kluby fitness

Franczyza handlowa

Głównym założeniem tego rodzaju franczyzy, nazywanej również dystrybucyjną jest udzielenie zgody na pełen dostęp do asortymentu franczyzodawcy, wraz z wiedzą marketingową, sprzedażową i wdrożeniową. Sprzedaż towarów lub usług odbywa się pod marką franczyzodawcy, a dodatkowo franczyzobiorca uzyskuje pomoc w zakresie doboru odpowiednich produktów, szkolenia pracowników oraz naświetlenia danego segmentu rynku. Jest to jedna z najpopularniejszych w Polsce rodzajów franczyzy, ze względu na prosty i przejrzysty system procedur handlowych, połączony z szybkim zwrotem inwestycyjnym. W Polsce najczęściej franczyzę dystrybucyjną wykorzystują przedsiębiorstwa:

  • RTV i AGD
  • spożywcze i przemysłowe
  • odzieżowe i obuwnicze
  • punkty sprzedaży paliw
  • apteki i sklepy zielarskie
  • branża aranżacji wnętrz i ogrodów

Master franczyza

W tym wypadku franczyzodawca na podstawie odpowiednio skompletowanej umowy, gwarantuje franczyzobiorcy pełną wyłączność w prowadzeniu na danym terenie działalności gospodarczej, pod jego marką. Franczyzobiorca ma dużą większą swobodę działania, ze względu na przejęcie dużej ilości praw i obowiązków franczyzodawcy. Daje to firmie pewną mobilność w zakresie jej działania i możliwości zmiany co do zawartej umowy.

Mimo wszystko franczyzodawca dalej posiada całościowy nadzór nad systemem, gdyż franczyzobiorca może co prawda dyskutować o nowej inicjatywie prowadzenia działalności, jednak ostateczne słowo należy do jego kontrahenta. Ten model franczyzy, wykorzystywany jest najczęściej w przypadku nawiązania relacji z firmą z innego państwa, ze względu na różnice w obowiązującym prawie.

Przedstawicielstwo regionalne

Model tego typu franczyzy, polega na deklaracji franczyzobiorcy co do wyszukiwania nowych potencjalnych partnerów biznesowych dla swojego franczyzodawcy. Jednakże nie ma on prawa samodzielnie nawiązywać z nimi umów, a jedynie przekonywać różne zespoły i podzespoły gospodarcze do przejście na franczyzę jego kontrahenta.

Dodatkowo franczyzobiorca zobowiązany jest prowadzić wszystkie działania marketingowe, które mogą doprowadzić do pozyskania większej ilości klientów i potencjalnych partnerów biznesowych. Model ten może być szeroko stosowany, zwłaszcza kiedy dana korporacja chce mieć większość punktów z danej branży na określonym terenie.