Sytuacja powodziowa w powiecie elbląskim w ostatnim okresie uległa znacznej po-prawie. Silny wiatr z kierunku południowozachodniego spowodował, że w krótkim czasie poziomy wód w basenie Jeziora Drużno obniżyły się od stanów bardzo wysokich (w granicach stanów alarmowych i wynosił w granicach 580 cm – stan alarmowy 590 cm) do stanów średnich – 550 cm (pogotowie p/pow. 570 cm). Przez cały okres zagrożenia pracownicy Wód Polskich Zarządu Zlewni w Elblągu oraz pracownicy gmin zagrożonych powodziowo prowadzili monitoring w terenie stanu wałów przeciwpowodziowych. W czasie tego oglądu nie stwierdzono negatywnych zjawisk w tej infrastrukturze.

Mimo, że zagrożenie powodziowe zostało zminimalizowane w dalszym ciągu utrzymuje się w gotowości wszystkie służby do działania na wypadek wystąpienia tego zjawiska.

Silny wiatr, który zaobserwowaliśmy w nocy z poniedziałku na wtorek (w porywach wiał z prędkością około 85 km/h) nie spowodował znaczących szkód w naszej infrastrukturze technicznej. Strażacy wyjeżdżali przede wszystkim do usuwania konarów drzew i wywrotów drzew. Były dwa przypadki uszkodzenia poszycia dachowego w Tolkmicku (budynek mieszkalny) i w m. Kępa Rybacka (budynek gospodarczy). Najwięcej negatywnych zdarzeń wystąpiło w infrastrukturze energetycznej (w powiecie elbląskim pozbawionych prądu było około 20 miejscowości). Wszystkie awarie energetycy usunęli w dniu wczorajszym.

Przewiduje się, że w najbliższych dniach sytuacja hydrometeorologiczna w naszym powiecie nie ulegnie większej zmianie. IMGW ponownie ostrzega przed silnym wiatrem, tak więc służby funkcjonujące w systemie reagowania muszą być gotowe do podjęcia stosownych działań.

Mieszkańcy na bieżąco będą informowani o negatywnych zjawiskach pogodowych poprzez zamieszczane na naszej stronie internetowej i stronach internetowych naszych JST otrzymywanych z IMGW i Centrum Kryzysowego Wojewody prognoz o negatywnym zjawisku, komunikatów pogodowych i ostrzeżeń.

Stanisław Sołowiej – główny specjalista ds. kryzysowych i ochrony ludności