Po raz dwudziesty siódmy uczniowie klas mundurowych z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku uczestniczyli w obozie szkoleniowym, w bazie 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. Króla Stefana Batorego w Braniewie.

W tym roku szkolnym, w dniach 23-27.09.2019 r. szkolenie odbyli uczniowie III klasy LO o ukierunkowaniu obronnym. Kadeci zapamiętają ten obóz z uwagi na udział w uroczystościach zorganizowanych z okazji 25. rocznicy powstania Brygady.            

  

Pobyt w jednostce rozpoczął się od spotkania z pełniącym obowiązki dowódcy 9 BBKPanc mjr Janem Smalarzem. Programowe szkolenie obejmowało m.in. marsz na odległość 23 km na starą strzelnicę czołgową „Pierzchały” z zadaniem zlikwidowania znajdujących się w pobliskich kompleksach leśnych grup dywersyjno-rozpoznawczych przeciwnika, udział w szkoleniu strzeleckim na przykoszarowym placu ćwiczeń, w tym strzelanie z pistoletu pneumatycznego - wśród kadetów zwyciężył Michał Ochnik, a spośród kadetek najlepsza okazała się Martyna Sadowska, udział w zajęciach z musztry, szkoleniu chemicznym, pokazach sprzętu wojskowego oraz próbnym egzaminie na stanowisko szeregowego lub podchorążego w akademii wojskowej.

W ramach uroczystości jubileuszowych Brygady uczniowie wysłuchali koncertu reprezentacyjnego zespołu Wojska Polskiego oraz uczestniczyli w Apelu Brygady. Maszerujący w defiladzie „żołnierze” z ZSEiT wzbudzali duże zainteresowanie wśród mieszkańców Braniewa i zaproszonych gości. Po zakończeniu defilady dyrektor Marian Matuszczak wręczył dowódcy brygady Dariuszowi Kosowskiemu okolicznościowy grawerton.

Obóz był próbą żołnierskiego życia dla kadetów, którzy myślą o służbie w Wojsku Polskim. Dziękujemy żołnierzom 9 Brygady i życzymy żołnierskiego szczęścia.

mjr Bolesław Czechowski