Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

„Teatr ognia zamiast nudy” to tytuł inicjatywy realizowanej w Aniołowie z programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie III w okresie maj - wrzesień 2019 r. Głównym celem projektu było wzmocnienie poczucia własnej wartości 20-osobowej grupy dzieci i młodzieży zamieszkującej wieś Aniołowo oraz integracja środowiska poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć kuglarskich prowadzonych w okresie maj - wrzesień 2019 r.

Działania projektowe rozpoczęto od zaplanowania terminów i czasu warsztatów kuglarskich. Sugerowano się zajęciami lekcyjnymi, potrzebą wypoczynku wakacyjnego dzieci i wyjazdami poza miejscowość. Animatorką kuglarstwa została była liderka teatru ognia, co było ważne ze względu na koleżeński klimat spotkań. Dzieci i rodzice zaplanowali zakup paliwa, przyrządów i koszulek z nadrukiem. Dokupiono bezpieczne poje dla młodszych i profesjonalne przyrządy dla zaawansowanych. Całości dopełniły koszulki dla każdego uczestnika warsztatów. Trzeba było widzieć uśmiechnięte buzie dzieci, dumne ich postawy i okrzyki zadowolenia!

Zajęcia odbywały się w różnych miejscach wsi ze względu na wysokie temperatury i konieczność zapewnienia zacienienia. Rodzice, sołtys i członkowie OSP, Klubu Sportowego "Pogrom Aniołowo" i Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi "Aniołowo" czuwali nad bezpieczeństwem ćwiczących, nad sprawnością sprzętu i zabezpieczali przeciwpożarowo, przygotowywali napoje i przynosili owoce. Zajęcia kuglarskie są wyczerpujące, trudne i monotonne dlatego realizatorzy projektu postarali się, żeby kuglarze prowadzili warsztaty dla przedszkolaków i uczniów szkół odwiedzających Aniołowo. Rodzice własnymi samochodami dowieźli artystów do Siemian by uatrakcyjnili pobyt turystów.

W czasie projektu uwrażliwiano dzieci na potrzeby innych, w tym osób z niepełnosprawnością i podopiecznych Domu Pomocy w Rzecznej. Niepełnosprawni byli zadowoleni, że mogą uczestniczyć w zajęciach. Dzieci czuły się odpowiedzialne i troskliwie zajmowały się osobami z problemami. Ogromnym wyzwaniem dla dzieci były przygotowania i występ podczas XV Międzynarodowego Zlotu Miłośników Aniołów w Aniołowie. Ich wieczorny występ oklaskiwało kilkaset osób. Dzieci czuły się dumne, że mogą promować swoją wioskę.

Ważnym działaniem były pokazy i warsztaty kuglarskie prowadzone przez teatr ognia podczas Festynu Sołectw w Pasłęku. Stoisko Aniołowa przyciągało inne dzieci i rodziców do zapoznania się działaniem "Angels in the fire" dzięki środkom FIO. Dzieci i rodzice z dumą podkreślali realizację projektu, przypominali o zabraniu banera, dumne paradowali w koszulkach i popisywali się umiejętnościami.

W sierpniu najstarsza grupa teatru ognia wyjechała razem z dorosłymi mieszkańcami Aniołowa do Brukseli i Saint Thelo we Francji. W siedzibie Domu Polski Wschodniej w Brukseli podczas rozmów informowano o działaniach projektowych na tle postawionego banera z informacją o FIO - grantodawcy. W Bretanii informowano o realizacji projektu i zaproponowano rówieśnikom przystąpienie do teatru ognia. Podczas wspólnych warsztatów powstał spektakl, który uświetnił wieczór polski w tej miejscowości. Działania młodych cieszyły się na wyjeździe dużym zainteresowaniem gospodarzy i mediów. Zaplanowano rewizytę w 2020 roku dzieci i dorosłych w Aniołowie i kontynuację działań kuglarskich.

Wstąpieniem do teatru ognia zainteresowane są dzieci z Zalesia gm. Milejewo i Rzecznej gm. Pasłęk a także maluchy z Aniołowa.

Trwałym rezultatem jest wzrost aktywności mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży oraz rodziców w tworzenie dobra wspólnego. Ważnymi rezultatami projektu są wzrost poczucia własnej wartości mieszkańców, głównie dzieci i młodzieży, zwiększenie motywacji do samokształcenia i zdobywania nowych umiejętności a także wzrost wiary we własne siły i możliwości.

Inicjatywa jest innowacyjna i ciekawa dla dzieci, dająca im duże szanse poznania nowych miejsc i ludzi oraz zaprezentowania swoich talentów poza wsią. Dzieci radosne i szczęśliwe, zintegrowane z rówieśnikami łatwiej nawiązują kontakty, co z pewnością przełoży się na zaradność w dorosłym życiu.

Koordynator: Karolina Karczewska, Wioletta Wiczyńska i Agnieszka Łowiecka
Wspierający: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”