Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

4 października odbyła się XIII sesja Rady Powiatu w Elblągu, która rozpoczęła się od miłej uroczystości wręczenia Medali za Długoletnią Służbę przyznanych przez Prezydenta RP. Złoty medal otrzymał Stanisław Pierzchała, emerytowany wieloletni pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, zaś brązowy medal – Jarosław Borzestowski, pracownik Starostwa Powiatowego w Elblągu. Medale wręczył wicewojewoda Sławomir Sadowski.

W części informacyjnej sesji wicestarosta Ryszard Zając złożył sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 10 września 2019 r. do 4 października 2019 r.

Kazimierz Zarański, zastępca dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Wód Polskich, przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych w 2018 roku przez Nadzory Wodne realizujące zadania na terenie powiatu elbląskiego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, Iwona Radej, omówiła problematykę dotyczącą rynku pracy w powiecie elbląskim w I półroczu 2019 r.

Radni podjęli również dziewięć uchwał, zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad.