Konsultacje społeczne ws. zasad działania Komitetu Rewitalizacji w Elblągu
Prezydent Miasta Elbląg ogłosił konsultacje społeczne dotyczące zasad wyznaczania składu oraz działania Elbląskiego Komitetu Rewitalizacji. To ważna inicjatywa, która daje mieszkańcom możliwość wyrażenia swoich opinii i propozycji dotyczących procesu rewitalizacji miasta.
  1. Konsultacje społeczne odbędą się od 16 maja do 16 czerwca 2024 roku.
  2. Otwarte spotkanie konsultacyjne zaplanowano na 6 czerwca 2024 roku.
  3. Uwagi można składać ustnie, papierowo oraz elektronicznie.
  4. Projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego.

Elbląski Komitet Rewitalizacji to forum współpracy i dialogu między interesariuszami rewitalizacji a organami Gminy Miasto Elbląg. Jego celem jest przygotowanie, przeprowadzenie i ocena procesu rewitalizacji, który realizowany jest na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

W ramach konsultacji społecznych planowane jest otwarte spotkanie, które odbędzie się 6 czerwca 2024 roku o godzinie 16:00 w sali A01 Ratusza Staromiejskiego. Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli możliwość składania uwag ustnie do protokołu.

Uwagi można także składać w formie ustnej w siedzibie Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ulicy Łączności 1, w budynku USC w pokoju 14, w godzinach pracy urzędu. Alternatywnie, uwagi można przesyłać w formie papierowej na adres Departamentu lub złożyć osobiście w tym samym miejscu.

Istnieje także możliwość złożenia uwag w formie elektronicznej. Formularz konsultacyjny można przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Formularz oraz projekt uchwały dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz na stronie internetowej miasta.

Szczegółowe informacje dotyczące procesu opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Elbląg do 2030 roku są dostępne na stronie internetowej miasta. Z treścią programu można zapoznać się również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Elblągu, telefonicznie pod numerami 55 239 33 75 lub 55 239 33 64, a także drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swoich opinii oraz propozycji, które mogą przyczynić się do lepszego przygotowania i realizacji procesu rewitalizacji w naszym mieście.


Na podstawie: UM Elbląg