ŚDS w Przezmarku z wyróżnieniem w konkursie
Elbląskie środowisko artystyczne zyskało nowych bohaterów, za sprawą Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku i ich zaangażowania w inicjatywę plastyczną „FANTAZMATY”. Przyznane podziękowania i upominki stanowią uznanie dla ich kreatywności i umiejętności. To wydarzenie podkreśla znaczenie sztuki w terapii i integracji.
  1. 19 lutego 2024 roku uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku zostali wyróżnieni za udział w konkursie plastycznym „FANTAZMATY”.
  2. Podziękowania i upominki dla uczestników zostały wręczone przez przedstawicieli Centrum Zdrowia Psychicznego w Elblągu.
  3. Konkurs „FANTAZMATY” był dla uczestników okazją do pokazania swojej kreatywności i aktywności artystycznej w środowisku ŚDS.

Wydarzenie to stanowi nie tylko okazję do publicznego uznania talentów osób uczestniczących w życiu Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku, ale także podkreśla ogromny potencjał sztuki jako formy terapii i środka integracji społecznej. Konkurs „FANTAZMATY” zorganizowany przez Centrum Zdrowia Psychicznego w Elblągu, w swojej pierwszej edycji zgromadził licznych artystów związanych ze środowiskiem ŚDS, oferując im nie tylko przestrzeń do wyrażania siebie, ale również możliwość podzielenia się swoją twórczością z szerszą publicznością.

Pragnienie tworzenia, jakie wykazali uczestnicy, oraz entuzjazm, z jakim zostali przyjęci przez organizatorów i odwiedzających, świadczą o zrozumieniu i docenieniu artystycznych działań jako ważnego elementu terapii i samopomocy. Przez takie inicjatywy, jak „FANTAZMATY”, możliwe jest budowanie mostów między różnymi społecznościami, promowanie empatii oraz pokonywanie stereotypów związanych z zdrowiem psychicznym.

Inspiracja, którą stanowi udział ŚDS w Przezmarku w konkursie, może przyczynić się do dalszego rozwijania podobnych przedsięwzięć, mających na celu wsparcie i promocję zdolności twórczych wśród osób z różnorodnymi doświadczeniami życiowymi. Działa to na korzyść nie tylko samych uczestników, ale całej społeczności, otwierającej się na nowe formy wyrazu i dialogu.


Starostwo Powiatowe w Elblągu