Pożegnanie Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie
Wieloletnia służba i pożegnanie z mundurem - Insp. Edward Szydłowski odchodzi na emeryturę po 32 latach pracy w Policji. W uznaniu za trzy dekady poświęcenia i profesjonalizmu, olsztyńska Policja uroczyście żegna swojego zastępcę komendanta, świętując zarówno jego osiągnięcia, jak i przyszłe plany na emeryturze.
  1. Insp. Edward Szydłowski, pełniący funkcję Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, przeszedł na emeryturę po 32 latach służby.
  2. Uroczystość pożegnania odbyła się przy obecności mł. insp. Pawła Krauza, p.o. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, który podziękował insp. Szydłowskiemu za lata profesjonalizmu i poświęcenie.
  3. W swoim pożegnalnym przemówieniu insp. Szydłowski wyraził wdzięczność za współpracę i wsparcie otrzymane od kolegów w czasie służby.
  4. Edward Szydłowski rozpoczął służbę w Policji 16 października 1991 roku, przechodząc przez kilka kluczowych stanowisk, zanim w 2017 roku został Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.
  5. Podczas swojej kariery był odznaczony Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę”.

Kiedy służba w mundurze staje się powołaniem, odchodzenie na emeryturę jest zarówno końcem pewnego rozdziału, jak i początkiem nowego. Insp. Edward Szydłowski, przez ostatnie 32 lata będący jednym z filarów policji w Olsztynie, dokonał tego przejścia, pozostawiając po sobie ślad w postaci znaczących osiągnięć i głębokiego szacunku zarówno wśród kolegów, jak i społeczności, dla której służył.

Uroczystość pożegnania stała się okazją do podkreślenia wkładu insp. Szydłowskiego w pracy policji, zwłaszcza w pionie kryminalnym, gdzie przez blisko 7 lat pełnił nadzór nad zespołem, który wielokrotnie stanął przed wymagającymi wyzwaniami. Jego podróż zawodowa, rozpoczynająca się na stanowisku kierownika Rewiru Dzielnicowych, przez lata ewoluowała, aż do osiągnięcia roli, która pozwolała mu na szeroką współpracę i wpływanie na bezpieczeństwo na Warmii i Mazurach.

Podczas pożegnalnych chwil, insp. Szydłowski dzieląc się przemyśleniami, podkreślił wartość wsparcia i przyjaźni kolegów, z którymi miał okazję pracować. To przesłanie wzajemnej współpracy i solidarności wybrzmiewało jako istotna część jego służby. Jego podziękowania skierowane do współpracowników stanowiły wyraz głębokiej wdzięczności za lata wspólnych doświadczeń.

Zasłużony dla policji i społeczności, insp. Edward Szydłowski, teraz kierując się ku nowym horyzontom, pozostawia po sobie dziedzictwo profesjonalizmu, oddania i inspiracji dla przyszłych pokoleń funkcjonariuszy. Jego emerytura, choć zasłużona, stanowi ważny moment refleksji nad wartością służby publicznej i osobami, które są jej sercem.


Według informacji z: Policja Elbląg