Powiat <a href=Elbląg zaprasza do składania wniosków o dotacje na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2024 roku" style="margin-bottom: 10px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;">
Mieszkańcy Elbląga mają teraz niepowtarzalną okazję, by przyczynić się do ochrony naszego środowiska przy jednoczesnym korzystaniu z atrakcyjnych dotacji. Zarząd Powiatu w Elblągu otwiera drzwi do znaczących inwestycji w ochronę przyrody i zasobów wodnych, oferując wsparcie finansowe, które może uczynić te przedsięwzięcia znacznie bardziej przystępnymi.
  • Dotacje celowe mają na celu wsparcie inwestycji w ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2024 roku.
  • Oferta skierowana jest do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych oraz przedsiębiorców poza sektorem finansów publicznych, a także do jednostek samorządu terytorialnego.
  • Uprawnieni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 40% kosztów, nie przekraczających 10.000 zł, na inwestycje takie jak instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła.
  • Podstawowe warunki dotyczą również dofinansowania budowy oczyszczalni ścieków oraz inwestycji w ekologiczne źródła ogrzewania i usuwania azbestu.
  • Wnioski można składać od 8 marca do 15 kwietnia 2024 roku w Starostwie Powiatowym w Elblągu.
  • Kontakt do głównego specjalisty ds. ochrony środowiska, Kariny Licznerskiej, dla zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji.
  • Decyzje o przyznaniu dotacji będą podejmowane na zasadzie kolejności wpływu wniosków.

W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej, inicjatywy takie jak te, prowadzone przez Zarząd Powiatu w Elblągu, stają się nie tylko okazją do modernizacji i poprawy stanu środowiska, ale również sposobem na zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wspierając inwestycje proekologiczne, mieszkańcy mają szansę wziąć udział w zmianach, które przekładają się na lepszą przyszłość dla wszystkich.

Składanie wniosków jest możliwe w wyznaczonym terminie, a rozstrzygnięcia będą zależeć od szybkości działania oraz dostępności środków. To wyjątkowa szansa dla tych, którzy myślą przyszłościowo i chcą przyczynić się do ochrony środowiska w naszym powiecie. Dla wielu z nas, włączenie się w te działania może być pierwszym krokiem do zbudowania bardziej ekologicznego i zrównoważonego sposobu życia.

Warto mieć na uwadze, że każda inwestycja w ochronę środowiska to krok w stronę przyszłości, w której harmonia między człowiekiem a naturą odgrywa kluczową rolę. Już teraz rozważ, w jaki sposób możesz wziąć udział w tej zielonej rewolucji, korzystając z wsparcia, jakie oferuje Zarząd Powiatu w Elblągu.


Na podst. Powiat Elbląg