PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

NA PIERWSZĄ DOBĘ
Obszar Województwo warmińsko-mazurskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 18.05.2022 (środa) do godz. 07:30 dnia 19.05.2022 (czwartek)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria Przymrozki/1 (wszystkie powiaty)
W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek
temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

NA DRUGĄ DOBĘ
Obszar Województwo warmińsko-mazurskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 19.05.2022 (czwartek) do godz. 07:30 dnia 20.05.2022 (piątek)
Zjawisko/stopień zagrożenia  Kryteria Przymrozki/1 (ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski)
W okresie wiosennej wegetacji roślin spadek temperatury powietrza poniżej 0°C lub spadek
temperatury przy gruncie poniżej -1°C.

NA TRZECIĄ DOBĘ
Obszar Województwo warmińsko-mazurskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 20.05.2022 (piątek) do godz. 07:30 dnia 21.05.2022 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Burze/1 (wszystkie powiaty)
Burze z opadami deszczu 20-35 mm, lub porywami wiatru o prędkości 70-85 km/h.

NA CZWARTĄ DOBĘ
Obszar Województwo warmińsko-mazurskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 21.05.2022 (sobota) do godz. 07:30 dnia 22.05.2022 (niedziela)
Zjawisko/stopień zagrożenia Kryteria Nie przewiduje się/-

Godzina i data wydania godz. 14:18 dnia 17.05.2022
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie
depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego
okresu i zjawiska zawarte w prognozie. Sprawdź aktualne ostrzeżenia oraz tekstową prognozę
synoptyczną.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.