Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W dniu 9 października br. na zaproszenie Dowódcy 9 BBKPanc płk Dariusza Kosowskiego delegacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w osobach pani wicedyrektor Lidii Zawarczyńskiej oraz nauczyciela szkolenia wojskowego mjra Bolesława Czechowskiego udała się na uroczysty apel z okazji XXVI rocznicy powstania Brygady.

Z uwagi na uwarunkowania epidemiczne reprezentacja szkoły była wyjątkowo nieliczna.

Po uroczystym wciągnięciu flagi narodowej na maszt i odśpiewaniu hymnu państwowego Dowódca wręczył żołnierzom i pracownikom Brygady medale i wyróżnienia. Natomiast za wsparcie kadetów ZSEiT w przeprowadzeniu Spartakiady Wojska Polskiego w Biegu na Orientację, której pierwszy etap, czyli tzw. sprint odbył się na Starówce w Pasłęku, wicedyrektor Zawarczyńska odebrała pamiątkowy medal Spartakiady Wojskowej. Był to też dobry moment na wręczenie Dowódcy 9 BBKPanc pamiątkowego ryngrafu wraz z życzeniami dla całego stanu osobowego Brygady.

Info ZSEiT: mjr Bolesław Czechowski