PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni
Obszar Województwo pomorskie


PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 25.03.2020 do godz. 07:30 dnia 26.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Obowiązuje ostrzeżenie o przymrozkach, ważne do godziny 9:00 26.03.2020


PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 26.03.2020 do godz. 07:30 dnia 27.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/1
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury w nocy i rano przy gruncie do około -2°C.


PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 27.03.2020 do godz. 07:30 dnia 28.03.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia nie przewiduje się/-
Przebieg nie dotyczy


Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Pietrucha
Godzina i data wydania godz. 11:56 dnia 24.03.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.