Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W związku z realizacją procesu nauczania na odległość, zarówno wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli, zaczynają pojawiać się problemy, które wymagają pomocy specjalisty.

Chcąc udzielić wsparcia wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces nauczania-uczenia się, tj. uczniom, nauczycielom oraz rodzicom uczniów, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku, zatrudniająca profesjonalna kadrę specjalistów, zorganizowała pracę pomocowo-konsultacyjną w formie dyżurów telefonicznych (nr tel. 55 248-24-32)
od poniedziałku do piątku, w godzinach: 1000 - 1200.

W Poradni dyżury pełnić będą:

  • poniedziałek – psycholog i pedagog,
  • wtorek – pedagog, surdopedagog, logopeda,
  • środa – pedagog, logopeda,
  • czwartek – pedagog  tyflopedagog, terapeuta pedagogiczny,
  • piątek – psycholog, doradca zawodowy.

pdf Ulotka Poradnia 2 (5.20 MB)

Nowa siedziba Poradni