Prezydent Michał Missan i Wiceprezydent Piotr Kowal na Zgromadzeniu ZMP w Warszawie
Prezydent Michał Missan oraz Wiceprezydent Piotr Kowal uczestniczyli w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Warszawie. Wydarzenie to było okazją do podsumowania działalności Związku w 2023 roku oraz wytyczenia priorytetów na przyszłość. Delegaci z całego kraju przyjęli sprawozdania, udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi i wybrali nowe władze na kolejną kadencję.

Nowe władze Związku Miast Polskich

Podczas Zgromadzenia wybrano nowe władze Związku Miast Polskich na kolejne pięć lat. Na stanowisko prezesa powołano Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Nowe władze mają przed sobą ambitne wyzwania, które będą realizować w nadchodzącej kadencji.

Program działania na nową kadencję

Zgromadzenie przyjęło uchwałę określającą program działania Związku na pierwszy rok dziewiątej kadencji samorządowej. Wśród priorytetów znalazła się nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (JST), której celem jest odbudowa dochodów własnych miast. Delegaci podkreślili, że stabilne finansowanie jest kluczowe dla realizacji lokalnych projektów i inwestycji.

Transformacja energetyczna i zrównoważony rozwój

Wśród omawianych tematów znalazła się także ustawa o zrównoważonym rozwoju miast, która ma uwzględniać możliwość współdziałania w miejskich obszarach funkcjonalnych. Związek chce również skupić się na transformacji energetycznej gospodarki miejskiej, co jest niezbędne w kontekście rosnących wyzwań klimatycznych i ekologicznych.

Wsparcie dla reform planowania przestrzennego

Jednym z celów Związku jest wsparcie miast członkowskich we wdrażaniu reformy planowania przestrzennego i strategicznego. Nowe podejście ma na celu lepsze zarządzanie przestrzenią miejską, co jest kluczowe dla zrównoważonego rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Inwestycje w edukację publiczną

Delegaci podjęli również decyzję o walce o zwiększenie nakładów na edukację publiczną, docelowo do poziomu 3% PKB. Inwestycje w edukację są fundamentem dla przyszłości miast, ponieważ dobrze wykształcona młodzież to klucz do dalszego rozwoju i innowacyjności.

Stanowiska i apele w sprawie wynagrodzeń oraz sytuacji finansowej miast

Na Zgromadzeniu przegłosowano także Stanowisko w sprawie skutków projektu zmiany rozporządzenia Rady Ministrów dotyczącego wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz Apel w sprawie konieczności poprawienia sytuacji finansowej polskich miast. Delegaci podkreślili, że bez odpowiedniego finansowania realizacja wielu lokalnych inicjatyw może być zagrożona.

Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich było ważnym wydarzeniem, które pozwoliło na określenie kierunków działań na nadchodzące lata. Nowe władze oraz przyjęte priorytety mają na celu poprawę funkcjonowania miast i zapewnienie lepszych warunków życia mieszkańcom.


Wg inf z: UM Elbląg