Michał Gliniecki nowym prezesem EPEC
W Elbląskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej doszło do ważnej zmiany na najwyższym szczeblu zarządzania. Nowym Prezesem Zarządu został Michał Gliniecki, który zastąpił na tym stanowisku Henryka Wronkowskiego. Decyzja ta zapadła jednogłośnie podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej spółki.
  1. Michał Gliniecki nowym Prezesem Zarządu EPEC.
  2. Rada Nadzorcza podjęła decyzję jednogłośnie.
  3. Zmiana nastąpiła po rezygnacji Henryka Wronkowskiego.
  4. Gliniecki posiada bogate doświadczenie zawodowe i liczne kwalifikacje.

Michał Gliniecki, który objął funkcję Prezesa Zarządu Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, posiada imponujące kwalifikacje zawodowe. Jego wykształcenie obejmuje specjalność zarządzania przedsiębiorstwem, a także podyplomowe studia z zakresu wyceny nieruchomości, zarządzania projektami i rachunkowości. Dodatkowo, Gliniecki jest certyfikowanym księgowym oraz audytorem wewnętrznym systemu zarządzania jakością.

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu EPEC była konieczna w związku ze złożeniem rezygnacji przez dotychczasowego Prezesa, Henryka Wronkowskiego. Decyzja o powołaniu Michała Glinieckiego zapadła jednogłośnie podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Nadzorczej, co świadczy o pełnym zaufaniu do jego kompetencji i doświadczenia.

Michał Gliniecki to osoba doskonale znająca przedsiębiorstwo, w którym pracuje od ponad dwóch dekad. Przez 14 lat, do 2020 roku, pełnił funkcję Dyrektora ds. Finansowych – Głównego Księgowego. Jego wieloletnie zaangażowanie i dogłębna znajomość specyfiki firmy z pewnością przyczynią się do dalszego rozwoju i sukcesów EPEC.


Na podstawie: UM Elbląg