Głosowanie w Zielonym Budżecie Miasta rozpoczęte
Dziś obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska, co stanowi doskonałą okazję do zaangażowania się w Zielony Budżet. Mieszkańcy mają szansę wpłynąć na zazielenianie swojego miasta, oddając głos na jeden z projektów. Głosowanie trwa do 23 czerwca.
  1. Głosowanie odbywa się do 23 czerwca.
  2. Kwota do rozdysponowania wynosi 30 000 zł.
  3. Zgłoszono 17 projektów, z czego 7 przeszło pozytywnie weryfikację.
  4. Jeden projekt nie może przekraczać kwoty 10 000 zł.

W tegorocznej edycji Zielonego Budżetu, mieszkańcy mają do rozdysponowania 30.000 zł na zazielenianie terenów wokół swojego miejsca zamieszkania. Projekty można wybierać do 23 czerwca, a głosowanie odbywa się online. Każdy mieszkaniec może oddać głos na jeden projekt.

- Elbląg to piękne zielone miasto. Zachęcam elblążanki i elblążan do wzięcia udziału w głosowaniu w Zielonym Budżecie. Do rozdysponowania jest 30.000 zł. na zazielenianie terenów wokół swojego miejsca zamieszkania. W przyszłym roku planujemy zwiększenie tej kwoty do 100 tys. złotych – podkreśla Michał Missan, Prezydent Elbląga.

Do tej pory w ramach Zielonego Budżetu zrealizowano już 16 projektów, na które przeznaczono łącznie 90 000 zł. Tegoroczna edycja jest czwartą z kolei. W tym roku zgłoszono 17 projektów, z czego 7 przeszło pozytywnie weryfikację pod względem formalno-prawnym, własności gruntu, planów zagospodarowania, kosztów oraz estetyki miasta.

Zgodnie z regulaminem, kwota przeznaczona na realizację jednego projektu nie może przekraczać 10 000 zł. Projekty będą realizowane do wyczerpania środków, zgodnie z liczbą uzyskanych głosów. Uprawnieni do głosowania są mieszkańcy Gminy Miasto Elbląg, a w przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest wypełnienie oświadczenia przez opiekuna prawnego lub rodzica.

Głosowanie w Zielonym Budżecie to doskonała okazja, aby mieszkańcy mogli aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu zielonej przestrzeni wokół siebie. To inicjatywa, która nie tylko poprawia estetykę miasta, ale także podnosi jakość życia jego mieszkańców.


Na podst. Urząd Miejski Elbląg