Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu badali kierowców przy wykorzystaniu urządzeń wykrywających alkohol w wydychanym powietrzu, a członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspólnie z Michałem Missanem wiceprezydentem Elbląga, wręczali badanym kierowcom ulotki i gadżety.

Dziś rano na ul. Nowowiejskiej prowadzono działania profilaktyczne i prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców. Była to kolejna już wspólna akcja Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Elblągu, Komendy Miejskiej Policji w Elblągu i Straży Miejskiej polegająca na przeprowadzeniu akcji informacyjnej połączonej z badaniem trzeźwości kierowców.

Ulotki i gadżety zostały zakupione ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasto Elbląg.

Policjanci przypominają, że zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, stan po użyciu alkoholu występuje wówczas, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi od 0,2 do 0,5 promila. Natomiast stan nietrzeźwości występuje, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem karanym aresztem lub grzywną. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest już przestępstwem zagrożonym karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. W obydwu przypadkach sąd orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów.

Każda ilość wypitego alkoholu obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji, powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Wsiadając za kierownicę pod wpływem alkoholu stwarzasz zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg
 

  • Asfaltowa ulica, dwa ciemne samochody kontrtolowane przez funkcjonariuszy, obok umundurowani policjanci i straznik miejski.
  • Samochód stoi na ulicy. Obok policjantka i mężczyzna w garniturze to Michał Missan wiceprezydentem Elbląga.
  • Umundurowana policjantka ruchu drogowego oraz umundurowany strażnik miejski stoją przy kontrolowanym samochodzie i rozmawiają z kierowcą.
  • Na pierwszym planie dłoń, w której jest ulotka z napisem trzeźwy, skupiony, wypoczęty. w tle umundurowani funkcjonariusze i oznakowany policyjny radiowóz ruchu drogowego.