Organizacje pozarządowe, które biorą udział w lutowym otwartym konkursie ofert Zarządu Powiatu w Elblągu, proszone są o zapoznanie się z wykaz ofert podlegających procedurze uzupełnień, znajdującym się w zakładce dotyczącej konkursu: https://powiat.elblag.pl/pl/organizacje-pozarzadowe/otwarty-konkurs-ofert.

Termin składania skorygowanych ofert mija 21 marca.