Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 22:00 dnia 14.03.2023 do godz. 02:00 dnia 15.03.2023
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75
km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 14:28 dnia 14.03.2023
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 22:00/14.03 do
02:00/15.03.2023 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW do NW.
 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.