Komunikat meteorologiczny z godz. 09:15 dnia 12.03.2023

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawiska Zawieje/zamiecie śnieżne

Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiaty: bartoszycki, braniewski, Elbląg, elbląski, kętrzyński, lidzbarski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki Sytuacja meteorologiczna Miejscami obserwuje się i przewiduje przelotne opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym, chwilami ograniczające widzialność do 200-500 m, lokalnie powodujące przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Silny wiatr może miejscami powodować zamiecie śnieżne.

Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany. Godzina i data wydania godz. 09:15 dnia 12.03.2023 Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.