Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24

Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski

Ważność od godz. 05:00 dnia 12.03.2023 do godz. 12:00 dnia 12.03.2023

Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85% Uwagi Brak. Godzina i data wydania godz. 22:36 dnia 11.03.2023

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 05:00/12.03 do 12:00/12.03.2023 prędkość do 55 km/h, porywy do 80 km/h, W-NW. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.