Elbląski samorząd, wspólnie z instytucjami oraz organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zorganizował lokalną kampanię „Elbląg przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Dziś odbyła sie konferencja poświęcona tej tematyce. Uczestniczyli w niej również policjanci.

Wiele dzieci w Polsce doświadcza przemocy i cierpień w wyniku krzywdzenia, a konsekwencje tego są bardzo poważne. Wielu dorosłych, którzy byli świadkami przemocy wobec dzieci na przemoc nie reaguje. Celem kampanii jest zwiększenie świadomości dorosłych do reagowania w sytuacjach, gdy podejrzewają, że dziecko doświadcza przemocy. Celem kampanii jest również zwiększenie świadomości związanej z przestrzeganiem praw dziecka, okazywaniu szacunku, respektowania swobody wyrażania myśli, a przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i nienaruszalności cielesnej. Wszystkie te aspekty były poruszane dzisiaj (02.12.2022 r.) na konferencji w ratuszu staromiejskim w Elblągu. Uczestniczyli w niej policjanci. 

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg