24 listopada 2022 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyły się warsztaty Kompetencje przyszłości dla uczniów klas I, III i IV technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista.
Kompetencje przyszłości to problematyka, nad którą pochylają się najważniejsze instytucje i osoby ze świata akademickiego, kręgów biznesu oraz polityki. Hasło staje się również popularne wśród młodych ludzi, którzy bezpośrednio są zainteresowani nie tylko pozyskaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także kompetencji, które pozwolą im odnaleźć się w życiu zawodowym.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy praktycznej uczniów w obszarze biznesu, ekonomii i zarządzania. Co istotniejsze, samo uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne, więc można tylko zyskać. Każda z osób, która zaangażuje się w projekt, będzie miała szansę na gratulacje w formie oceny z danego przedmiotu oraz będzie miała okazję uczestniczyć w webinarach z prezesami przedsiębiorstw, zarządzającymi projektami i innymi osobami z obszaru szerokiego biznesu.
Spotkanie prowadził absolwent Szkoły dr Łukasz Grużewski, obecnie wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert wprowadzania produktów na rynek i zarządzania kapitałem ludzkim oraz projektami. Warsztaty w dużej mierze były poświęcone analizie umiejętności interpersonalnych i metodzie DISC, czyli narzędziom służącym do określenia stylów zachowania. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się, jak poznać mechanizmy komunikacji z innymi ludźmi i sposoby reagowania na bodźce z otoczenia.
Projekt realizowany był przy współpracy nauczycieli: Joanny Kisielewskiej, Ryszarda Barszcza, Moniki Kucińskiej, Anety Wołosz i Moniki Zarzeki.

Info ZSEiT: Monika Zarzeka

 

 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto001.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto002.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto003.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto004.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto005.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto007.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto009.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto010.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto011.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto012.jpg
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie foto014.jpg
 •  
Zobacz załączoną galerię online na:
https://www.powiat.elblag.pl/pl/strona-glowna-2/7795-kompetencje-przyszlosci-w-zseit#sigProIda566d685bc