WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 182

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 09:40 dnia 28.09.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1 ODWOŁANIE
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: iławski(75), nowomiejski(75), ostródzki(75)
Czas odwołania godz. 09:40 dnia 28.09.2022
Przyczyna Zjawisko zakończyło się
SMS IMGW-PIB INFORMUJE: DESZCZ/- warmińsko-mazurskie (3 powiaty) 09:40/28.09.2022
ZJAWISKO ZAKOŃCZYŁO SIĘ. Dotyczy powiatów: iławski, nowomiejski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB odwołał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak


Zjawisko/Stopień zagrożenia Intensywne opady deszczu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(76), Elbląg(75), elbląski(76)
Ważność od godz. 03:00 dnia 28.09.2022 do godz. 15:00 dnia 28.09.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana
wysokość opadów od 30 mm do 40 mm.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 03:00/28.09 do
15:00/28.09.2022 opady do 40 mm. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg i elbląski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o intensywnych opadach deszczu
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.