WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 143
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 11:24 dnia 05.08.2022

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(63), braniewski(63), działdowski(61), Elbląg(63), elbląski(64), iławski(61),
lidzbarski(63), nidzicki(62), nowomiejski(61), Olsztyn(61), olsztyński(63), ostródzki(62)
Ważność od godz. 00:00 dnia 06.08.2022 do godz. 08:00 dnia 06.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 15 mm do
25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 warmińsko-mazurskie (12 powiatów) od
00:00/06.08 do 08:00/06.08.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, iławski, lidzbarski, nidzicki, nowomiejski,
Olsztyn, olsztyński i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o burzach z gradem
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(62), lidzbarski(62), nidzicki(61), Olsztyn(60), olsztyński(62), szczycieński(63)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 31°C. Temperatura
minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od 13:00/04.08 do
20:00/05.08.2022 temp. maks 31 st, temp min 17 st. Dotyczy powiatów: bartoszycki, lidzbarski,
nidzicki, Olsztyn, olsztyński i szczycieński.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: działdowski(60), ostródzki(61)
Ważność od godz. 13:00 dnia 04.08.2022 do godz. 20:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura
minimalna w nocy od 16°C do 19°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (2 powiaty) od 13:00/04.08 do
20:00/05.08.2022 temp. maks 33 st, temp min 19 st. Dotyczy powiatów: działdowski i ostródzki.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (2 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Zjawisko/Stopień zagrożenia Upał/2
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(62), Elbląg(62), elbląski(63), iławski(60), nowomiejski(60)
Ważność od godz. 13:00 dnia 03.08.2022 do godz. 18:00 dnia 05.08.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy od 17°C do 20°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 warmińsko-mazurskie (5 powiatów) od 13:00/03.08 do
18:00/05.08.2022 temp. maks 34 st, temp min 20 st. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg,
elbląski, iławski i nowomiejski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie drugiego stopnia
o upałach
Uwagi Brak.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.