Policyjni wodniacy wypływają na akwen w trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z letniego wypoczynku. W trakcie służby na wodzie oprócz podejmowania interwencji czy udziału w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych dbają również o edukację dzieci, młodzieży i ich opiekunów pod kątem bezpiecznego zachowania podczas korzystania ze sprzętu wodnego.

W sezonie letnim jednym z priorytetowych zadań elbląskich policjantów jest dbanie o bezpieczeństwo na wodzie i jej okolicach. Dlatego też policyjni wodniacy wypływają na akwen, gdzie pełnią służbę. Jest to, miedzy innymi teren rzeki Elbląg, jeziora Drużno oraz Zalew Wiślany. Do ich zadań w szczególności należy zwracanie uwagi czy osoby korzystające ze sprzętu wodnego stosują się do obowiązującego prawa i zasad na wodzie. Podczas kontroli przede wszystkim sprawdzają stan trzeźwości sterników, obowiązkowe wyposażenie łodzi, a także posiadane uprawnienia do korzystania z jednostek pływających. Biorą również udział w akcjach ratowniczych i poszukiwawczych, kontrolują „dzikie” kąpieliska. Policyjne łodzie wyposażone są w sprzęt ratunkowy pozwalający podjąć z wody osobę tonącą lub potrzebującą pomocy. Przez cały czas patrol utrzymuje łączność z dyżurnym jednostki oraz operatorem miejskiego monitoringu (Bulwar Zygmunta Augusta). Funkcjonariusze do dyspozycji mają 3 łodzie patrolowe. Policjanci z patrolu wodnego pełnią służby, między innymi z funkcjonariuszami Państwowej Straży Rybackiej. Te działania prowadzą często do zatrzymania kłusowników, a także zabezpieczenia i usuwania z wody sprzętu kłusowniczego. Łodzie umożliwiają bardzo szybkie dotarcie w miejsce zagrożenia. Wyposażone są w środki ratunkowe, między innymi: koła ratunkowe, rzutki ratunkowe z linką, zestaw atestowanych kamizelek, środki łączności, sygnały świetlne i dźwiękowe oraz światła dalekosiężne. Łodzie są stabilne i na tyle duże, że na ich pokładzie można przeprowadzać reanimację i udzielać pierwszej pomocy. Policjanci nie zapominają jednak o tym, że profilaktyka i edukacja społeczeństwa jest bardzo ważna i dlatego też wspólnie z policyjnym profilaktykiem często rozmawiają z żeglarzami, sternikami, dziećmi i młodzieżą na temat właściwego zachowania się na wodzie. Podczas takich spotkań przekazywane są materiały edukacyjne, które zawierają najistotniejsze przepisy, mające na celu uświadomić i przypomnieć, że z wodą „nie ma żartów”, że woda „to potężny żywioł”. Najmłodsi uczestnicy takich spotkań, młodzi żeglarze otrzymują także pamiątkowe gadżety, które mają przypominać o zasadach obowiązujących na wodzie. 

Policjanci przypominają…

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej określa że dokumentami kwalifikacyjnymi potwierdzającymi posiadanie uprawnień do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW są patenty:

1.         żeglarza jachtowego;
2.         sternika motorowodnego;
Są to podstawowe patenty wymagane w czasie kontroli jednostek pływających o podanych parametrach.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg