Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 169
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
o godz. 06:11 dnia 22.10.2021
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: bartoszycki(86), działdowski(84), ełcki(83), giżycki(86), gołdapski(85), iławski(86),
kętrzyński(85), lidzbarski(89), mrągowski(88), nidzicki(85), nowomiejski(85), olecki(85),
Olsztyn(90), olsztyński(92), ostródzki(89), piski(87), szczycieński(92), węgorzewski(86)
Ważność od godz. 09:00 dnia 22.10.2021 do godz. 22:00 dnia 22.10.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h,
w porywach do 80 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie (18 powiatów) od 09:00/22.10 do
22:00/22.10.2021 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW I W. Dotyczy powiatów:
bartoszycki, działdowski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski,
nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński i węgorzewski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (18 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1 ZMIANA
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: braniewski(86), Elbląg(85), elbląski(87)
Ważność od godz. 22:00 dnia 21.10.2021 do godz. 16:00 dnia 22.10.2021
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h,
w porywach do 85 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 22:00/21.10 do
16:00/22.10.2021 prędkość do 50 km/h, porywy do 85 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
braniewski, Elbląg i elbląski.
RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia
o silnym wietrze
Uwagi Obniżenie stopnia ostrzeżenia i przedłużenie jego ważności.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Wiesław Winnicki
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
15-950 Białystok ul. Ciołkowskiego 2 /3
tel: 085-7486150, fax: 085-7486183
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.imgw.pl
strona 2 z 2