Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W niedzielę (19.09.2021r.) w sali Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie odbyło się uroczyste wręczenie policjantom, pracownikom cywilnym oraz osobom zasłużonym dla Policji wyróżnień, odznaczeń i awansów.

Zaproszone osoby odebrały od kierownictwa Policji Garnizonu Warmińsko-Mazurskiego:

- Medal „ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” – 9 osób

- Medal „ZA ZASŁUGI DLA POLICJI” – 9 osób

- Odznaka „ZASŁUŻONY POLICJANT” – 7 osób

- Awans na PIERSZWY STOPIEŃ OFICERSKI – 1 osoba.

Wśród odznaczonych „Za zasługi dla Policji” znalazł się Starosta Elbląski Maciej Romanowski, który otrzymał srebrny medal.

Medal za Zasługi dla Policji został ustanowiony ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. jako odznaczenie za wybitne zasługi w dziedzinie realizacji ustawowych zadań Policji. Zgodnie z ustawą może on być nadany obywatelowi polskiemu zamieszkałemu w kraju, w tym policjantowi i pracownikowi Policji, który:

  • inicjował lub organizował działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw lub wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałał w tym zakresie z organami państwowymi, samorządu terytorialnego lub organizacjami społecznymi,
  • swoim postępowaniem, nienaganną pracą lub służbą podnosił sprawność działań Policji,
  • swoją działalnością przyczynił się do rozwoju współpracy Policji z policjami innych państw.

  • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 20210920_100109.jpg
  • Kliknij aby powiększyć zdjęcie 20210920_100215.jpg
  •  
Zobacz załączoną galerię online na:
https://www.powiat.elblag.pl/pl/strona-glowna-2/6772-starosta-elblaski-odznaczony-srebrnym-medalem-za-zaslugi-dla-policji#sigProId959569d209