Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Dziś (7.06) asp. Katarzyna Stankiewicz przeprowadziła spotkanie online na temat Cyberprzemocy, i Hejtu w klasie VI Szkoły Podstawowej Regent w Elblągu.

Tematy jakie były poruszane podczas spotkań to: "Cyberprzemoc, Hejt, Mowa Nienawiści". Tu skupiono się również na aspektach prawnych i społecznych takiego zachowania. Łączyło się to z kolejnym poruszanym tematem a mianowicie „Odpowiedzialnością prawną nieletnich”. Ponadto w związku ze zbliżającymi się wakacjami mówiła także o bezpiecznym spędzaniu letniego wypoczynku.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu