Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.

13 października 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W uroczystości uczestniczyli burmistrz Pasłęka Wiesław Śniecikowski, emerytowani nauczyciele oraz szkolna społeczność.

Dyrektor Marian Matuszczak przypomniał historię święta edukacji oraz podziękował nauczycielom za ich ciężką i odpowiedzialną pracę, pogratulował dotychczasowych osiągnięć oraz nawiązał do trudnych warunków pracy w dobie pandemii. Zwrócił również uwagę na trud i poświęcenie nauczycieli w czasie zdalnego nauczania w ubiegłym roku szkolnym.

Pan burmistrz Wiesław Śniecikowski złożył serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, pogratulował sukcesów, ciepło odnosząc się do codziennej pracy nauczycieli.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wyróżnienia nauczycieli szczególnie zaangażowanych w swoją pracę. W tym roku nagrodę Starosty Elbląskiego otrzymała wicedyrektor szkoły - pani Lidia Zawarczyńska, a nagrody Dyrektora Szkoły następujący nauczyciele: Joanna Kisielewska, Monika Kucińska, Wioletta Wierzbicka, Beata Kuczyńska, Anna Turowska, Justyna Konopacka, Marzena Pankiewicz, Izabela Śledź, Aneta Wołosz, Małgorzata Purzycka, Robert Koszyk, Bolesław Czechowski i Andrzej Mizura.

Część  artystyczną akademii przygotowały klasy drugie technikum pod opieką pani Marzeny Pankiewicz i pana Roberta Chojnickiego. Uczniowiepodziękowali za wytrwałość, cierpliwość i codzienny trud nauczycieli w czasie zdalnego nauczania i tradycyjnej nauki w szkole. Młodzież przygotowała prezentację, w której przedstawiła szkołę pół żartem, pół serio. Z przymrużeniem oka pokazała ucznia, nauczyciela, zdalne nauczanie i naukę w szkole. Występ rozbawił wszystkich zebranych i jednocześnie skłonił do refleksji.

Na koniec uczniowie wręczyli symboliczne kwiaty wszystkim nauczycielom. Przygotowana akademia przebiegała w przyjemnej atmosferze i zgodnie z procedurami zachowania bezpieczeństwa w szkole.

Info ZSEiT: Marzena Pankiewicz