Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

„Nauczyciel jest jak światło latarni morskiej,
które musi kierować i prowadzić.

Jeśli zawiedzie w oświecaniu,

wielu rozbije się na skałach.”

Sathya Sai Baba

W dniu 15 października 2020 r. Maciej Romanowski – Starosta Elbląski i Genowefa Kwoczek – Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu wręczyli sześciu nauczycielom nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W tym roku z powodu epidemii wręczenie nagród odbyło się w innej formule, ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

Starosta Elbląski i Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu dziękując nagrodzonym za odpowiedzialne wykonywanie obowiązków nauczyciela życzyli by relacje uczeń-nauczyciel przyniosły radość oraz satysfakcję ze wspólnego poszukiwania i odkrywania nowych rozwiązań, a każdy dzień stwarzał powody do zadowolenia z życia osobistego i pracy zawodowej.

W imieniu nagrodzonych głos zabrała Marcelina Tatarynowicz Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku.

Poniżej sylwetki nagrodzonych:

Romuald Wesołowski - w codziennej pracy Pan Romuald Wesołowski wspiera wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim w trudnych dla nich sytuacjach osobistych, rodzinnych, wychowawczych. Z ogromnym zaangażowaniem oddaje się pracy na rzecz młodzieży niedostosowanej
i odrzuconej społecznie oraz przygotowuje ich do dorosłego, odpowiedzialnego życia.

Tadeusz Gębarowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół
w Pasłęku, który osiąga znaczące sukcesy w pracy z uczeniem zdolnym
i zainteresowanym wiedzą na temat ruchu drogowego i obronności. Jego uczniowie w olimpiadach uzyskują tytuły finalistów na szczeblu ogólnopolskim
i laureatów na szczeblu wojewódzkim. Pan Tadeusz Gębarowski cieszy się uznaniem młodzieży. W latach 2016-2019 pełnił funkcję rzecznika praw ucznia.

Marcelina Tatarynowicz która, jako psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku, wdraża w swojej codziennej pracy najnowsze, innowacyjne metody pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej. Pani Marcelina osiąga bardzo dobre rezultaty w podejmowanych działaniach terapeutycznych. Szczególnie dotyczy to pracy z dziećmi i młodzieżą samookalaczającą się, podejmującą próby samobójcze, z oznakami depresji oraz dzieci i młodzieży lękowej. Współpracuje z Wydziałem Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu przy realizacji programu „Bezpieczny Powiat Elbląski – Bezpieczna szkoła”.

Lidia Zawarczyńska – wicedyrektor i nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku. Pani Lidia współorganizuje proces dydaktyczno- wychowawczy w szkole, dba o wysoką jakość i organizację pracy szkoły. Koordynuje pracę zespołów przedmiotowych i wychowawczych, organizuje uroczystości szkolne. Jest jednym z pomysłodawców i realizatorów imprezy kulturalnej skierowanej do uczniów klas maturalnych.

Krystyna Brinkiewicz – dyrektor Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym i jednocześnie nauczyciel języka angielskiego.

Pani Dyrektor od lat z powodzeniem wdraża w szkole i na zajęciach edukacyjnych wdraża edukację włączającą i krytyczne myślenie w szkole. Jako trener krytycznego myślenia wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności z tego zakresu wdrażając w szkole proces krytycznego myślenia.

Pani Krystyna Brinkiewicz, jako osoba zarządzająca szkołą prowadzi szereg działań mających na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych dla szkoły.

Aplikuje o środki zewnętrzne, dzięki czemu w szkole realizowane są projekty umożliwiające uczniom odbycie szkoleń i stażu oraz podnoszenia kompetencji
na różnych płaszczyznach.

Znaczącym sukcesem szkoły, która kieruje Pani Dyrektor są wyniki egzaminów maturalnych i dyplomowych. W czerwcu roku szkolnego 2019/2020 zdawalność wyniosła 92% i była znacznie powyżej średnich wyników na poziomie wojewódzkim i kraju.

Za całokształt pracy zawodowej, jako wicedyrektor i nauczyciel Liceum Sztuk Plastycznych nagrodę Starosty Elbląskiego otrzymała Pani Barbara Koniecko.

W swojej pracy zawodowej rzetelnie i z pełna odpowiedzialnością realizowała powierzone zadania. Konsekwentna w swoich wymaganiach, jednocześnie życzliwa i lubiana przez grono pedagogiczne, uczniów i rodziców. Organizowała
lub współorganizowała liczne przedsięwzięcia nade wszystko z myślą o uczniach,
o rozwijaniu ich uzdolnień, pasji i talentów. Była współautorem, a także koordynatorem licznych projektów realizowanych w szkole.

 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00042.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00043.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00044.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00046.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00051.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00054.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00056.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00062.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00068.JPG
 • Kliknij aby powiększyć zdjęcie DSC00073.JPG
 •  
Zobacz załączoną galerię online na:
https://www.powiat.elblag.pl/pl/strona-glowna-2/6045-nagrody-starosty-elblaskiego-dla-tworczych-nauczycieli#sigProId212af1b00c