Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W roku 2020 przypada rocznica 450-lecia założenia Nowego Dworu Gdańskiego. W związku z tym warto dowiedzieć się, kim byli założyciele położonego nad Tugą ośrodka? Gdzie znajdował się nowodworski zamek? Dlaczego niemiecki Tiegenhof otrzymał prawo miejskie dopiero w 1880 roku oraz czy miasto słusznie zasługuje na miano „stolicy Żuław”? Zapraszamy w czwartek, 15 października, o godz. 17:00 na rozmowę online z Łukaszem Kępskim prowadzoną przez Radosława Kubusa, która odbędzie się na profilu FB biblioteki.

W czasie rozmowy z historykiem Łukaszem Kępskim podjęta zostanie próba prześledzenia historii Nowego Dworu Gdańskiego od jego utworzenia, aż po okres schyłku XIX i początku XX wieku. W rozmowie poruszone zostaną m.in. sprawy dotyczące tego jak żyli nowodworzanie w XVI-XVIII wieku, jak wyglądały tam stosunki wyznaniowe i własnościowe oraz jakie zawody wykonywali. Nie obejdzie się również od szerszych rozważać poświęconych chociażby temu, czy Żuławy w okresie wczesnonowożytnym rzeczywiście powinno postrzegać się jako krainę obfitości i bogactwa.

Łukasz Kępski - redaktor merytoryczny w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym oraz wiceprezes Klubu Nowodworskiego. Od 2014 roku związany z Żuławskim Parkiem Historycznym. Autor publikacji dotyczących tematyki Żuław oraz współtwórca projektów i filmów edukacyjnych poświęconych temu obszarowi. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół historii gospodarczej, społecznej i mentalności.

Radosław Kubus - specjalista ds. historii regionalnej w Bibliotece Elbląskiej, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych. Autor publikacji historycznych dotyczących wybranych aspektów dziejów Pomorza. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii medycyny w epoce nowożytnej oraz dziejów prasy I połowy XIX wieku.