Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Informujemy, że Stowarzyszenie Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, działającej na terenie całego kraju, oferuje możliwość bezpłatnego korzystania z działań Sieci Życia.

Jest to rozwiązanie umożliwiające, poprzez przyciśnięcie jednego przycisku, automatyczne, natychmiastowe wezwanie pomocy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywatela (np. zawał serca, atak astmy, cukrzyca, napad).

Szczegółowe informacje dla osób zainteresowanych przyjęciem do sieci Krajowego Sztabu Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej, w tym o możliwości bezpłatnego korzystania z tego systemu, znajdują się na stronie internetowej stowarzyszenia pod adresem: www.ratownictwo.org.

Dodatkowo zachęcamy Państwa do zapoznania się z publikowanymi informacjami dotyczącymi:

- „Teczki Życia” i „Karty Życia” – www.ratownictwo.org/aktualnosci/483-karta-2

- Uwag dotyczących organizowania i funkcjonowania tak zwanej „Teleopieki”

- www.ratownictwo.org/aktualnosci/504-teleopieka-a-siec-ratunkowa

Info: BPZ