Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Wczoraj (23.07) odbyły się warsztaty dla grupy kobiet biorących udział w projekcie aktywizacyjnym realizowanym przez Fundację Elbląg. Warsztaty poprowadziła funkcjonariuszka Komendy Miejskiej Policji w Elblągu sierż. szt. Monikę Wróblewska.

Warsztaty dotyczyły takich zagadnień jak: metodyka postępowania w ramach procedury Niebieskiej Karty (NK), praktyczny wymiar współpracy organizacji i instytucji w obszarze przemocy, możliwe sposoby interwencji w sytuacji przemocy wobec kobiet i dzieci.

Spotkanie miało przede wszystkim na celu wdrażanie prawidłowych reakcji na przemoc w stosunku do kobiet i dzieci ale także promowanie odpowiednich  wzorców zachowania się osób pokrzywdzonych. Mówiono również o pouczeniu o możliwościach otrzymania pomocy i ochrony rodziny przed przemocą. Omówiono również rolę dzielnicowego utrzymującego bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi. Często jest on tzw pierwszym kontaktem ze strony instytucji  rozpoznającym ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i uzyskania pomocy.

kn