Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH   
Nazwa biura   IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Obszar Województwo warmińsko-mazurskie
 
PROGNOZA NA PIERWSZĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.)  od godz. 07:30 dnia 19.05.2020 do godz. 07:30 dnia 20.05.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia   nie przewiduje się/-   
Przebieg nie dotyczy
 
PROGNOZA NA DRUGĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 20.05.2020 do godz. 07:30 dnia 21.05.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia   Przymrozki/1   
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury lokalnie do 2°C, przy gruncie do -2°C.
 
PROGNOZA NA TRZECIĄ DOBĘ
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 21.05.2020 do godz. 07:30 dnia 22.05.2020
Zjawisko/stopień zagrożenia   Przymrozki/1   
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury lokalnie do 2°C, przy gruncie do -2°C.
 
Uwagi Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych jest informacją orientacyjną. Wydawanie depeszy OSTRZEŻENIE unieważnia i anuluje wszystkie informacje dotyczące tego samego okresu zawarte w prognozie.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Magdalena Pękala
Godzina i data wydania godz. 10:39 dnia 18.05.2020
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.