Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Państwowy Instytut Badawczy NASK przy współpracy z Biurem do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Europol-u prowadzą kampanię na temat wyzwań i zagrożeń, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania pracy za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

Niezależnie od tego, jakiej technologii używamy lub gdzie korzystamy z sieci, podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z internetu są niezmienne i należy ich przestrzegać.

Eksperci przygotowali zalecenia zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców, dotyczące m. in. przygotowania sprzętu, sposobów komunikacji oraz zdalnego dostępu do poufnych danych firmy.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dostępnymi poniżej.