Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 18:00 dnia 21.03.2020 do godz. 09:00 dnia 26.03.2020
Przebieg Nocami prognozowane są przymrozki. Temperatura minimalna od -9°C do -1°C, a przy gruncie od -11°C do -3°C. Najchłodniejsza noc z niedzieli na poniedziałek. Temperatura maksymalna od 1°C, 3°C w niedzielę do 5°C, 7°C w środę.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB
Karolina Kierklo
Godzina i data wydania godz. 14:01 dnia 21.03.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od 18:00/21.03 do 09:00/26.03.2020 temp. min od -9st.do-1st, przy gruncie od-11st do -3st. Temp.maks. od 1st,3st w niedz.do 5st,7st.w srode.
  Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).  Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.