Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

11 marca 2020 r. uczniowie Zespołu Szkól Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku uczestniczyli w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych w Małdytach, przedstawiając ofertę edukacyjną na rok szkolny 2020/2021 uczniom VIII klas szkoły podstawowej.

W tegorocznej edycji giełdy uczestniczyło kilka szkół ponadpodstawowych z pobliskich miast. Ofertę edukacyjną ZSEiT prezentowali przedstawiciele klas: liceum ogólnokształcącego o ukierunkowaniu obronnym, branżowej szkoły I stopnia - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz technikum kształcącego w zawodzie technik agrobiznesu, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych.

Atutem ZSEiT jest szeroka oferta edukacyjna, dlatego stoisko szkoły cieszyło się sporym zainteresowaniem ósmoklasistów. Przyszli absolwenci szkoły podstawowej szczególną uwagę zwrócili na profil liceum obronnego i kierunek gastronomiczny. Odwiedzający stoisko pytali o kierunki kształcenia, rozszerzone przedmioty w liceum i technikum oraz o możliwość i koszty zakwaterowania  w internacie. Z zainteresowaniem słuchali uczennicy klasy IV technikum, która z pasją mówiła o swoich doświadczeniach zawodowych i praktykach zagranicznych. Uczniowie chętnie opowiadali młodszym kolegom o zaletach kształcenia w ZSEiT w Pasłęku. Odpowiadali na pytania i wyjaśniali, na czym polega specyfika danego kierunku oraz jak szkoła uatrakcyjnia naukę w danym oddziale.

Podczas prezentacji oferty edukacyjnej, ósmoklasiści mogli spróbować smacznych i słodkich wypieków wykonanych przez młodzież.

Mamy nadzieję, że uczniowie klas VIII, podejmując jedną z ważniejszych w życiu decyzji o wyborze dalszej drogi edukacji i swojej przyszłości, wybiorą naukę w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku.

Serdeczne podziękowania należą się dziewczętom i chłopcom reprezentującym szkołę, uczniom i nauczycielom przygotowującym słodki poczęstunek oraz wszystkim tym, którzy byli szczególnie zaangażowani w promocję ZSEiT na giełdzie w Małdytach.

Info ZSEiT: Marzena Pankiewicz