W piątek 25 października 2019r. odbyła się XIV Sesja Rady Powiatu w Elblągu.
Na wstępie Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu Genowefa Kwoczek oraz Starosta Elbląski Maciej Romanowski wręczyli podziękowania Lechowi Gaworkowi za pełnienie funkcji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego od początku istnienia Powiatu Elbląskiego.

Następnie na posiedzeniu Rady Powiatu w Elblągu Starosta Elbląski oraz Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu wręczyli nagrody Starosty Elbląskiego za osiągniecia w dziedzinie kultury fizycznej za 2019 r.

Radni Rady Powiatu przyjęli sprawozdanie Starosty Macieja Romanowskiego z działalności Zarządu Powiatu w Elblągu za okres od 04 października 2019 r. do 25 października 2019 r. Naczelnik Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Wioletta Janas przedstawiła Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych powiatu elbląskiego za rok szkolny 2018/2019. Kolejnym punktem obrad były informacje Starosty Elbląskiego i Przewodniczącej Rady Powiatu w Elblągu z analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.

Radni Rady Powiatowej w Elblągu podjęli 4 Uchwały:

1. Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Elbląskiego na lata 2019-2029.

2. Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

3. Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2020.

4. Uchwałę Rady Powiatu w Elblągu w sprawie zmian w Statucie Powiatu Elbląskiego.

Na zakończenie wysłuchano informacji o złożonych interpelacjach i zapytaniach Radnych oraz udzielonych na nie odpowiedziach.