Komunikat meteorologiczny z godz. 18:27 dnia 17.09.2019
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku


Zjawiska Silny wiatr
Obszar województwo warmińsko-mazurskie
powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, Elbląg, elbląski, ełcki, giżycki, gołdapski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, Olsztyn, olsztyński, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski
Sytuacja meteorologiczna Najwyższe porywy zanotowano w Nowej Pasłęce - 70 km/h. Nad resztą województwa wartości zanotowane nie przekroczyły 60 km/h. Jednak sądząc po gwałtowności zjawisk nie wykluczone były porywy do 80 km/h, a nad Zalewem Wiślanym nawet do 90 km/h. Występowały też burze. We wschodniej części województwa sytuacja będzie się stabilizować, jednak w zachodniej porywy do 80-90 km/h mogą jeszcze wystąpić, zwłaszcza w drugiej połowie nocy i nad ranem.


Uwagi Komunikat przygotowano na podstawie danych z systemów teledetekcji atmosfery oraz sieci pomiarowo-obserwacyjnych IMGW-PIB. Lokalnie zjawiska mogą mieć inny przebieg niż opisany.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Karolina Kierklo
Godzina i data wydania godz. 18:34 dnia 17.09.2019
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.