Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim, informuje, że od dnia 19.09.2019 r. do dnia 27.09.2019 r. nastąpi całkowite zamknięcie drogi, spowodowane układaniem nawierzchni z masy bitumicznej oraz przebudową mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1121N Elbląg - Raczki Elbląskie - Krzewsk odcinek od km 0+400 do km 3+850. Objazd zgodnie ze zmienioną, tymczasową organizacją ruchu (objazd do Raczki Elbląskie drogami: DK22, DP nr 1103N, DP 1126N, DP nr 1121N).

Za utrudnienia przepraszamy.