Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Elbląg

W związku z tym, iż małoletnie dziecko nie może samodzielnie odrzucić spadku, kwestię tą przejmują rodzice bądź też prawni opiekunowie. Muszą oni przede wszystkim przestrzegać ścisłych terminów, by sprawa przebiegła stosunkowo szybko i bezproblemowo.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest odrzucenie spadku przez opiekunów osoby małoletniej, przed sądem bądź też przed notariuszem. Na wykonanie tego ruchu ma się aż 6 miesięcy, a zatem stosunkowo dużo. Pół roku nalicza się od momentu gdy rodzic bądź też opiekun dowiedział się o śmierci osoby, po której małoletni miałby dziedziczyć bądź też dowiedział się o istnieniu testamentu, w którym to osoba małoletnia została powołana do spadku.

 

Działanie w imieniu dziecka.

Następnym krokiem jest natomiast złożenie do sądu rodzinnego wniosku, by ten zezwolił na dokonanie czynności, która przekracza zakres normalnego zarządzania majątkiem dziecka. W tym przypadku jest to odrzucenia danego spadku.

Wniosek składa się do właściwego sądu pod względem zamieszkania małoletniego, a nie jego zameldowania. Informacje o wysokości opłaty można uzyskać w sekretariacie sądu. Jeśli posiada się kilka dzieci i chce się złożyć za wszystkie wniosek, wówczas można dokonać tego na jednej takiej opłacie, ponieważ jeden wniosek może obejmować wszystkie dzieci.

Gdy sąd wyda odpowiednie zezwolenie, wówczas można złożyć oświadczenie o odrzucenie spadku przed notariuszem, oczywiście w imieniu małoletniej osoby.

Zgoda sądu w tym wypadku jest koniecznością, ponieważ mówi o tym art. 156 Kodeksu karnego i opiekuńczego. Warto także pamiętać o tym, że jeśli samemu także odrzuca się spadek, wówczas ma się pół roku na dokonanie takiej czynności w imieniu swojego dziecka. Jeśli bowiem nie dopilnuje się tego terminu, wówczas spadek przechodzi na dziecko.

Jak widać sama procedura nie jest skomplikowana, a dość prosta i logiczna. Najważniejszym aspektem w całej tej sprawie, jest jednak pilnowanie wyznaczonych terminów. Jeśli się je przekroczy, wówczas niestety spadek nawet jeśli jest obciążający w jakiś sposób, musi zostać już przyjęty przez małoletnią osobę.

Jeżeli mimo wszystko przejście przez cały proces wydaje Ci się skomplikowane to możesz skorzystać z pomocy radcy prawnego. W internecie znajdziesz wiele podobnych do tej ofert http://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/prawo-rodzinne-spadkowe/, które dedykowane są osobą podobnym do Ciebie.