Podsumowanie projektu Erasmus+ w ZSEiT: Nowe umiejętności kluczem do sukcesu
W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych zakończył się projekt Erasmus+ pod nazwą "Nowe umiejętności kluczem do sukcesu". Dzięki wsparciu Unii Europejskiej uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zagranicznych stażach, warsztatach i zajęciach rozwijających ich kompetencje. Wydarzenie podsumowujące projekt obfitowało w emocje i refleksje, a cała społeczność szkolna świętowała sukces przedsięwzięcia.

Podsumowanie projektu Erasmus+ w ZSEiT: Cele i działania

Rok szkolny 2023/2024 był dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych czasem intensywnej realizacji projektu Erasmus+ "Nowe umiejętności kluczem do sukcesu". Projekt ten miał na celu podniesienie kwalifikacji uczniów oraz wsparcie ich w rozwoju kompetencji transwersalnych, językowych, a także kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej. Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 52.522 EUR (234.671 PLN).

Warsztaty, zajęcia i mobilności: Kluczowe działania projektu

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w szeregu zajęć językowych, warsztatów z doradztwa zawodowego, rozwoju osobistego oraz integracyjnych. Jednak najważniejszym elementem były dwutygodniowe staże w Portugalii i we Włoszech, w których wzięło udział 25 uczniów. Te zagraniczne wyjazdy pozwoliły młodzieży zdobyć cenne doświadczenia zawodowe oraz rozwinąć umiejętności osobiste.

Uroczyste podsumowanie projektu: Wrażenia i refleksje uczestników

Niedawno odbyło się uroczyste spotkanie, na którym uczniowie mogli podzielić się swoimi wrażeniami z wyjazdów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego, dyrekcja oraz cała społeczność szkolna. Wicestarosta Ryszard Zając podkreślił, że przynależność do Unii Europejskiej daje młodzieży niepowtarzalne możliwości rozwoju. Dyrektor Marian Matuszczak zwrócił uwagę na znaczenie kształcenia zawodowego i korzyści płynące z nabytych umiejętności.

Zaangażowanie młodzieży i nauczycieli: Klucz do sukcesu

Uczniowie zaangażowali się nie tylko w sam projekt, ale również w organizację uroczystości podsumowującej. Przygotowali prezentacje, poczęstunek oraz dokonali ewaluacji swoich doświadczeń. Pod okiem nauczycieli Moniki Kucińskiej i Wioletty Wierzbickiej młodzież zaprezentowała swoje osiągnięcia i refleksje. Wszyscy uczestnicy wrócili z wyjazdów zadowoleni, dowartościowani i pełni nowych doświadczeń.

Dokumenty i certyfikaty: Pierwsze kroki w karierze zawodowej

Najważniejszym momentem uroczystości było wręczenie uczestnikom dokumentów i certyfikatów potwierdzających ich pierwsze poważne doświadczenie zawodowe. To właśnie te dokumenty będą stanowić istotny element w kreowaniu przyszłej ścieżki zawodowej młodzieży. Dyrektor Matuszczak zaznaczył, że "każdy projekt podkreśla rangę kształcenia zawodowego, a umiejętności, których uczniowie nabywają na stażu zagranicznym, zaprocentują w przyszłości."

Nowe możliwości: Kontynuacja projektu w kolejnym roku szkolnym

Nie spoczywając na laurach, szkoła już planuje kolejne działania w ramach programu Erasmus+. 12 czerwca 2024 roku napłynęła informacja o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu w roku szkolnym 2024/2025, tym razem w wysokości 61.721 EUR. To oznacza, że przed uczniami i nauczycielami kolejna szansa na rozwijanie umiejętności i zdobywanie cennych doświadczeń.

Cała społeczność szkolna jest dumna z osiągnięć uczniów i nauczycieli, którzy swoim zaangażowaniem i pracą przyczynili się do sukcesu projektu. Jak tylko opadną emocje, czas rozpocząć nową przygodę.


Według informacji z: Powiat Elbląg