UM Elbląg: Uroczyste obchody Dnia Pielęgniarek i Położnych
W dniu dzisiejszym, 12 maja, społeczność medyczna świętuje Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Z tej okazji w naszym mieście odbyło się uroczyste spotkanie, które zgromadziło liczne grono specjalistów z tej dziedziny. Prezydent miasta, Michał Missan, osobiście wyraził swoje uznanie i podziękowania za ich nieocenioną pracę.
  1. Spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych zorganizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych.
  2. Prezydent Michał Missan wyraził wdzięczność i uznanie dla pielęgniarek i położnych.
  3. Podkreślenie przez Prezydenta roli pielęgniarek i położnych jako kluczowych elementów systemu opieki zdrowotnej.
  4. Przesłanie listu z życzeniami przez Prezydenta na ręce Przewodniczącej Okręgowej Izby, Pani Magdaleny Budziszewskiej.

W swoim przemówieniu Prezydent Missan, który przez wiele lat pracował jako ratownik medyczny i jest mężem pielęgniarki, podzielił się osobistymi refleksjami na temat trudów i wyzwań zawodu. „Wiem, jak ciężka jest to praca, często wymagająca poświęceń – nawet w życiu rodzinnym. Kłaniam się nisko i jestem pełen uznania” – mówił Prezydent.

W liście, który Prezydent przekazał Pani Magdalenie Budziszewskiej, wyraził swoje uznanie dla profesjonalizmu oraz empatii, jaką pielęgniarki i położne wkładają w swoją codzienną pracę. Zawarte w nim słowa podkreślają znaczenie ich roli: „Wykonujecie niezwykle ciężką pracę, wymagającą nie tylko specjalistycznej wiedzy, ale przede wszystkim wielkiej empatii, poszanowania godności człowieka, poświęcenia i odpowiedzialności. Za ciężką, codzienną pracę, dbałość o jakość wykonywania zawodu, za ciągłe podnoszenie kwalifikacji, ale przede wszystkim za płynące z Waszych serc dobro i troskę składam serdeczne podziękowania.”

Święto to jest przypomnieniem o nieocenionym wkładzie pielęgniarek i położnych w opiekę zdrowotną, a także okazją do wyrażenia wdzięczności za ich codzienną służbę. Niech ich profesjonalizm i poświęcenie zawsze spotykają się z należnym uznaniem i szacunkiem.
Na podstawie: UM Elbląg