Czasy przeszłe w języku angielskim. Co musisz wiedzieć?

Opisując wydarzenia z przeszłości, posłużysz się jednym lub kilkoma czasami gramatycznymi. Użyjesz ich choćby do relacjonowania dokonanych zdarzeń czy opowiadania o wspomnieniach. Jakie są ich konkretne zastosowania? Które czasy przeszłe mogą sprawiać problemy?

Past Simple – czas przeszły prosty

O sytuacjach, które odbyły się i zakończyły w przeszłości, opowiesz za pośrednictwem Past Simple. Zrelacjonujesz też dawne zdarzenia w sposób chronologiczny. Co więcej, przedstawisz też swoje przeszłe zwyczaje i nawyki. W tworzeniu zdań twierdzących kluczowa jest druga forma czasowników – regularna z przyrostkiem -ed lub nieregularna. Jeśli chodzi o inne charakterystyczne cechy budowy Past Simple - pytania i przeczenia tworzy się najczęściej za pomocą operatora did.

W towarzystwie Past Continuous czas przeszły prosty służy jako zaznaczenie, że krótka czynność przerwała dłuższą czy wydarzyła się w trakcie jej trwania. Przykładem może być zdanie: While I was walking to work, it started raining.

Past Continuous – czas przeszły ciągły

Opowiadając o zdarzeniu, które trwało w określonym momencie w przeszłości, użyjesz Past Continuous. To czas wskazujący też na dawne zwyczaje lub sytuacje przejściowe, przy czym przyda się choćby określenie at this time. Poza tym dodaje pytaniom i prośbom więcej uprzejmego charakteru, np. I was hoping you could help me with my homework. Jeśli chodzi o budowę, to jest ona wyjątkowo prosta. Wystarczy pamiętać o poprawnym użyciu to be w formie przeszłej, czyli was albo were. Drugi czasownik występuje z końcówką -ing.

Past Perfect – czas przeszły dokonany

Czasy typu Perfect mogą wiązać się z większymi kłopotami w ich opanowaniu. Warto więc dobrze zapoznać się ze szczegółowym zastosowaniem. Past Perfect przydaje się podczas relacjonowania zdarzeń z przeszłości, ale w kolejności niechronologicznej. Należy pamiętać, że wskazuje na czynność poprzedzającą inne, np. I went for a walk after I had finished my dinner.

Past Perfect mówi też o sytuacjach zakończonych przed określonym momentem w przeszłości – w takim zdaniu może być użyte określenie czasu typu by the time. Charakterystycznym elementem budowy jest połączenie had z trzecią formą czasownika.

Past Perfect Continuous – czas przeszły dokonany ciągły

To jeden z rzadziej używanych czasów przeszłych. Jednak przydaje się w zdaniach opisujących sytuacje, które były wykonywane przez pewien okres i jednocześnie poprzedzały inne zdarzenia w przeszłości. Past Perfect Continuous łączy się z określeniami czasu typu how long, for, since czy before, a zatem stawia się nacisk na to, jak długo trwała czynność. Nie zastosujesz go jednak, korzystając z czasowników statycznych, np. z know.

Budowa zdania w Past Perfect Continuous opiera się na zestawieniu had been z czasownikiem z typową końcówką -ing. Przykładem poprawnego użycia może być stwierdzenie: When I moved to Cracow, my friend had been living there for over two years.

Podstawowa wiedza o czasach przeszłych w języku angielskim pozwala na zapoznanie się z kolejnymi konstrukcjami gramatycznymi, które są nieco trudniejsze. Warto dobrze znać nie tylko budowę zdań, ale także szczegółowe informacje o zastosowaniu.