Zmiana ostrzeżenia Nr: 33 z dnia 05.02.2024
Uwaga mieszkańcy! Nadciąga wezbranie na Zalewie Wiślanym i Żuławach!
  • Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy wezbrania z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.
  • Prognoza dotyczy terenów województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.
  • Wzrosty poziomów wody mogą osiągnąć lokalnie stany alarmowe.
  • Ważność ostrzeżenia: od 07 lutego 2024, godz. 13:29 do 08 lutego 2024, godz. 14:00.
  • Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oceniane jest na 80%.

Mieszkańcy województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego powinni przygotować się na nadchodzące wezbrania na Zalewie Wiślanym i Żuławach. Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni wydało ostrzeżenie drugiego stopnia przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych, co może wiązać się z poważnymi skutkami dla osób zamieszkujących te obszary oraz ich mienia.

Zjawisko, które ma miejsce na terenach nadbrzeżnych, charakteryzuje się wzrostem poziomu wody, co może prowadzić do poważnych problemów. Przewidywane wezbranie ma wynikać z obecnych warunków meteorologicznych i może trwać od wtorkowego popołudnia 07 lutego aż do środowego popołudnia 08 lutego. Lokalne społeczności powinny śledzić komunikaty i przygotować się na ewentualną potrzebę podjęcia działań, mających na celu zabezpieczenie dobytku oraz zapewnienie bezpieczeństwa.

Natomiast mieszkańcy tych obszarów, którzy doświadczyli już podobnych zjawisk w przeszłości, wiedzą, że takie ostrzeżenia nie są wydawane bez przyczyny. Warto więc obserwować poziom wód oraz dostosować swoje plany do obecnej sytuacji. Ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia wezbrania, zalecana jest szczególna ostrożność i śledzenie aktualnych komunikatów.

Przypomnijmy, że wezbranie wody to nie tylko problem dla osób mieszkających bezpośrednio przy zbiornikach wodnych. Woda, która wyjdzie z koryta rzeki czy zalewu, może dotrzeć do znacznie dalszych terenów, powodując szkody w infrastrukturze i gospodarstwach domowych. Dlatego też mieszkańcy okolicznych terenów powinni zwracać uwagę na ostrzeżenia i zalecenia służb.


Źródło: Powiat Elbląg