OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZE

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: ełcki(8), giżycki(8), gołdapski(7), olecki(7), piski(10), węgorzewski(9) Ważność od godz. 07:00 dnia 29.01.2023 do godz. 14:00 dnia 29.01.2023 Prawdopodobieństwo 80% Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (6 powiatów) od 07:00/29.01 do 14:00/29.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski. RSO Woj. warmińsko-mazurskie (6 powiatów),

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących Uwagi Brak. Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: bartoszycki(8), działdowski(8), iławski(9), kętrzyński(9), lidzbarski(9), mrągowski(9), nidzicki(8), nowomiejski(9), Olsztyn(9), olsztyński(9), ostródzki(9), szczycieński(9) Ważność od godz. 02:00 dnia 29.01.2023 do godz. 14:00 dnia 29.01.2023 Prawdopodobieństwo 70% Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. 

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (12 powiatów) od 02:00/29.01 do 14:00/29.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: bartoszycki, działdowski, iławski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, Olsztyn, olsztyński, ostródzki i szczycieński. RSO Woj. warmińsko-mazurskie (12 powiatów),

IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących Uwagi Brak. Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady marznące/1 Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: braniewski(10), Elbląg(10), elbląski(10) Ważność od godz. 02:00 dnia 29.01.2023 do godz. 10:00 dnia 29.01.2023 Prawdopodobieństwo 70% Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu oraz mżawki powodujące gołoledź. SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie (3 powiaty) od 02:00/29.01 do 10:00/29.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatów: braniewski, Elbląg i elbląski. RSO Woj. warmińsko-mazurskie (3 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o opadach marznących Uwagi Brak. Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.