Z głębokim żalem i smutkiem,
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P.

Ks. Biskupa dr Jana Styrny

Ordynariusza Diecezji Elbląskiej
w latach 2003-2014

Doktora teologii pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Krajowego Duszpasterza Rolników
Duszpasterza polskich robotników w diecezji berlińskiej
Wykładowcę warszawskiej Akademii Teologii Katolickiej
Członka Komisji Rewizyjnej i Rady Ekonomicznej oraz Komisji Rewizyjnej Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

W tych najtrudniejszych momentach wspieramy naszą modlitwą wszystkich Członków Rodziny oraz Bliskich, przekazując nasze najgłębsze wyrazy współczucia, słowa pamięci i najszczersze kondolencje

składają: Starosta Elbląski, Przewodnicząca Rady Powiatu w Elblągu, Radni Rady Powiatu w Elblągu,
Zarząd Powiatu w Elblągu