Do 15 sierpnia 2022 roku przyjmowane są zgłoszenia do XVII edycji konkursu „Lodołamacze”, który promuje zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Od 17 lat nagradzani są pracodawcy, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs pokazuje - dzięki szczegółowym kategoriom - jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności czy pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Laureaci reprezentują najlepsze standardy w obszarze społecznego zaangażowania biznesu.

Kategorie konkursowe:
•    Zatrudnienie Chronione,
•    Otwarty Rynek Pracy
•    Rehabilitacja społeczno-zawodowa
•    Instytucja
•    Przyjazna przestrzeń -Dostępność
•    Zdrowa Firma
•    Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:
•    Super Lodołamacz
•    Lodołamacz Specjalny

Do tej pory w inicjatywie uczestniczyło ponad 7 tys. firm. Do laureatów trafiło 1,5 tys. nagród oraz 400 wyróżnień.

W kapitule konkursowej nie brakuje również przedstawicieli samorządu województwa warmińsko-mazurskiego: Jolanty Piotrowskiej (członka zarządu województwa) oraz Katarzyny Koplińskiej (dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie).

Cztery regionalne rozstrzygnięcia zaplanowano we wrześniu, natomiast tegorocznych zwycięzców poznamy 6 października podczas uroczystej gali w Zamku Królewskim w Warszawie.

Organizatorem jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Więcej informacji na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl

 

info:warmia.mazury.pl