Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 104
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Białymstoku
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo warmińsko-mazurskie powiat elbląski
Ważność od godz. 02:00 dnia 29.12.2021 do godz. 24:00 dnia 29.12.2021
Przebieg Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub/oraz mżawki powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Siemieniuk
Godzina i data wydania godz. 18:29 dnia 28.12.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 warmińsko-mazurskie/elbląski od
02:00/29.12 do 24:00/29.12.2021 marznące opady, drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.